Bergströms Ur
Två händer som håller en Rolexklocka upp och ner så att baksidan syns.
Serva din Rolex
SERVICEPROCESSEN

Alla officiella Rolex-återförsäljare och Rolex-filialer är auktoriserade att ta emot din Rolex-klocka för service. När du lämnar in din klocka antecknar någon från personalen dina eventuella önskemål.
Klockan skickas därefter till en urmakare.

En man undersöker en klocka med lupp

Utvärdering av klockan

Din klocka undersöks noggrant av en urmakare som skriver ett kostnadsförslag för det arbetet som ska utföras. När kostnadsförslaget har godkänts, börjar servicen.

En lös urtavla

Förberedelse inför service

Urverket med urtavlan och visarna fortfarande monterade plockas ur boetten – från vilken armbandet redan har tagits loss. Urverket, boetten och armbandet följer olika vägar under servicen innan de monteras ihop igen i slutet av processen.

Två händer som demoneterar urverket på en klocka

Demontering av urverket

Urverket monteras isär och alla delar undersöks noggrant. De som inte längre uppfyller Rolex krav byts systematiskt ut.

Ultraljudsbad
RENGÖRING AV DELARNA

Varje del rengörs i ett ultraljudsbad för att ta bort alla spår av orenheter.

Montering av urverk
MONTERING OCH SMÖRJNING AV URVERKET

De rengjorda delarna torkas varefter urverket monteras ihop igen och smörjs. Urmakaren gör de första justeringarna av urverkets precision i enlighet med märkets exakthetskriterier.

Putsning av klocka
OMPUTSNING AV BOETT OCH ARMBAND

Boetten monteras helt isär och mellanboetten, ringen, bakboetten och armbandet poleras om eller får sidenfinish beroende på deras originalfinish. Dessa grannlaga åtgärder kräver stor noggrannhet och fingerfärdighet.

Klocka med vattenstänk

MONTERING AV BOETTEN

Efter att den har rengjorts och polerats om monteras boettdelarna samman och tätningarna sätts tillbaka. Boettens vattentäthet testas.

Montering av urverk i boetten

MONTERING AV URVERKET I BOETTEN

Urverket – på vilket urtavlan och visarna har monterats tillbaka – sätts tillbaka i boetten efter att urmakaren har utfört rigorösa tekniska och estetiska kontroller av alla de olika delarna.

Två händer utför precisionstest av klocka
PRECISIONSTEST

När urverket har satts tillbaka i boetten mäter urmakaren den kronometriska precisionen igen och utför eventuellt några slutliga justeringar så att det uppfyller Rolex krav.

Boetten skruvas därefter ihop och din klocka genomgår ytterligare ett Rolex-specifikt test som pågår i minst 24 timmar för att kontrollera urverkets prestanda över tid.

Klocka doppas i vatten
VATTENTÄTHETSTEST

Din klocka trycktestas i vatten för att kontrollera att den är vattentät varefter armbandet monteras tillbaka på boetten.

Två händer gör en slutkkontroll av en klocka
SLUTKONTROLL

Ditt ur är nu redo för en slutlig kontroll under vilken urmakaren säkerställer att klockan fungerar perfekt och att dess estetiska utseende är oklanderligt.

En kvinna håller upp en klocka

ÅTERLÄMNING AV KLOCKAN

I slutet av serviceproceduren lämnas din klocka tillbaka i en skyddande påse tillsammans med en internationell tvåårig servicegaranti som täcker ersättningsdelar och arbetet.

Tre män i vita rockar sitter vid skrivbord

FÖRSTKLASSIG SERVICE

Rolex är engagerade i att erbjuda dig förstklassig service efter försäljning.
Tack vare de stränga standarderna och våra urmakares expertis kan din Rolex-klocka fortsätta att fungera under lång tid och med enastående pålitlighet och exceptionell skönhet.

Närbild på en rolexklocka på en arm.
Fortsätt utforska
Rolex klocka
Rolex hos Bergströms Ur
Kronan på en rolexklocka
Rolex klockor
Urtavla på en av de nya Rolex-klockorna för 2022.
Nya klockor 2022
Händer som utför service av en Rolex-klocka
Serva din Rolex
Stolar, bord och annan inredning inne i en Rolex-butik
Kontakta oss